โครงสร้างส่วนราชการ
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
งานนโยบายและแผน
แผนพัฒนาตำบล
025หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ร้องเรียนทุจริต
ข้อมูล ITA
แบบสอบถาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


  หน้าแรก     ข้อมูล ITA ประจำปี 2566 

ข้อมูล ITA ประจำปี 2566
ลิงค์  
 ข้อมูล ITA ประจำปี 2566
 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
 ัตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
    ข้อ 01 โครงสร้างพื้นฐาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    03 อำนาขหน้าที่
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    05 ข้อมูลการติดต่อ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การประชาสัมพันธ์
    07ข่าวประชาสัมพันธ์
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    08 Q&A
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    09 Social Network
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    010 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
 การดำเนินงาน
    011 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    012 รายงานการกำกับติดตามการกดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    013 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การปฏิบัติงาน
    014 คู่่มื่อหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การให้บริการ
    015 คู่มื่อหรื่อมาตรฐานการให้บริการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    017 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    018 E-Service
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตัวชี้วัดย่อยที่่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
 การจัดซื้อจัดจ้างหรื่อการจัดหาพัสดุ
    019 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรื่อแผนการจัดหาพัสดุ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    020 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรื่อจัดหาพัสดุ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตังชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารฯ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    023 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    024 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    025 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    026 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตังชี้วัดย่อย ที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งไส
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    027 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    028 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    029 ข้อมูลเขิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตังชี้วัดย่อยที่ 10 การบริหารฯ
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10 1 การดำเนินการเพื่อป้องกันฯ
    031 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    032 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Polecy
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    033 รายงงานผลตามนโยบาย No Gift Polecy
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    034 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    035 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 แผนป้องกันการทุจริต
    036 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    037 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    038 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 ตัวชี้วัดย่อย 10 .2 มาตรการส่งเสริมฯ
 มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
    039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    040 การขับเคลื่อนจริยธรรม
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 มาตรการเสริมความโปร่งใสและป้องกันฯ
    042 มาตรการส่่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงสร้างผู้บริหาร

นายสมหมาย แสงสวัสดิ์
Tel. 0655630967
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงขวัญ

นาย่ใหม่ เวียงวิเศษ
ปลัดเทศบาลตำบลเชียงขวัญ 0652458559
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 2122
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 21 มิถุนายน 2567
การให้บริการ
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลเชียงขวัญ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.239.170.244
คุณเข้าชมลำดับที่ 875,032

ร้องเรียนการทุจริต
รวมลิงค์ต่างๆ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงขวัญ
อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-509138   Fax : 043-509138
Email : chiangkhwan509138@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์