โครงสร้างส่วนราชการ
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
งานนโยบายและแผน
แผนพัฒนาตำบล
025หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ร้องเรียนทุจริต
ข้อมูล ITA
แบบสอบถาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ


  หน้าแรก     ศักยภาพตำบลเชียงขวัญ 

ศักยภาพตำบลเชียงขวัญ
ศักยภาพตำบลเชียงขวัญ  

ศักยภาพตำบล

เทศบาลตำบลเชียงขวัญ

>>> ศักยภาพของเทศบาลตำบล

การเมือง - การบริหาร

- ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีตำบล 1 คน และรองนายกเทศมนตรีตำบล 2 คน และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบล 1 คน

- ฝ่ายประจำประกอบด้วย  ปลัดเทศบาลตำบล   หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานส่วนตำบล   ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจ   พนักงานจ้างทั่วไป

 

อัตรากำลังเทศบาลตำบลเชียงขวัญ

ระดับการศึกษาของบุคลากร

- ระดับประถมศึกษา                                            2             คน

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                                 1             คน

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.                  7             คน

- ระดับอนุปริญญาตรี/ปวส.                                 7            คน

- ระดับปริญญาตรี                                                31           คน

- ระดับปริญญาโท                                                5             คน

 

รายได้ของเทศบาลตำบลในแต่ละปีงบประมาณ

 

โครงสร้างผู้บริหาร

นายสำราญ แสนมนตรี
Tel. 0951691025
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงขวัญ

นายณัชกฤศ กิติธรภ์กร
รองปลัดเทศบาลตำบลเชียงขวัญ
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 2223
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 22 กันยายน 2566
การให้บริการ
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลเชียงขวัญ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.200.117.166
คุณเข้าชมลำดับที่ 467,616

ร้องเรียนการทุจริต
รวมลิงค์ต่างๆ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงขวัญ
อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-509138   Fax : 043-509138
Email : chiangkhwan101t@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.