โครงสร้างส่วนราชการ
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
งานนโยบายและแผน
แผนพัฒนาตำบล
025หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ร้องเรียนทุจริต
ข้อมูล ITA
แบบสอบถาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ


  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  

สภาพทั่วไป

เทศบาลตำบลเชียงขวัญ

 

>>> ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลเชียงขวัญ เป็นตำบลที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดร้อยเอ็ด และอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเชียงขวัญ 2 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด 16 กิโลเมตร อาณาเขตของตำบลติดต่อกับตำบลและอำเภอต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ                อำเภอโพธิ์ชัย

ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ                ตำบลพระธาตุ

ทิศใต้                      ติดต่อกับ                ตำบลบ้านเขือง

ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ                อำเภอจังหาร

>>> เนื้อที่

ตำบลเชียงขวัญ มีพื้นที่ทั้งหมด 14,308 ไร่ หรือ 22.89  ตารางกิโลเมตร

>>> ภูมิประเทศ

ตำบลเชียงขวัญ มีสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ส่วนใหญ่พื้นที่ลาดจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก และทางทิศเหนือของตำบลมีแม่น้ำชีไหลผ่าน พื้นที่ส่วนมากมีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำ

>>> จำนวนหมู่บ้านมีทั้งหมด  12  หมู่บ้าน  ได้แก่

                หมู่ที่ 1    บ้านแมดโพธิ์กลาง               หมู่ที่ 7 บ้านคุยขนวน

                หมู่ที่ 2    บ้านแมด                                                หมู่ที่ 8    บ้านคุยขนวน

                หมู่ที่ 3    บ้านโพธิ์กลาง                       หมู่ที่ 9    บ้านโพธิ์ทอง

                หมู่ที่ 4    บ้านดอนแดง                        หมู่ที่ 10 บ้านเชียงขวัญ

                หมู่ที่ 5    บ้านดอนเงิน                          หมู่ที่ 11  บ้านศรีอุดม

                หมู่ที่ 6    บ้านไผ่ล้อม                           หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์ศรี

>>> จำนวนประชากร

ประชากรในเขตตำบลเชียงขวัญ 1,140 ครัวเรือน แยกเป็นชาย 2,273 คน หญิง 2,303 คน รวมประชากร 4,576 คน    เฉลี่ยความหนาแน่นของประชากร  202  คน/ตร.กม.(22.89  ตร.กม.หรือ 14,308 ไร่)

>>> คำขวัญประจำตำบล

"ภูมิเจ้าปู่โฮงแดงอันศักดิ์สิทธ์            แหล่งผลิตภัณฑ์กกจักสาน

กล่าวขานแดนข้าวดี                             ริมฝั่งชีธัญญาหาร                

แลตระการผ้าไหมสาเกตุ                    เขตอนุรักษ์นกเป็ดน้ำ

คุณค่าล้ำบุ่งเชียงขวัญ"

 

โครงสร้างผู้บริหาร

นายสำราญ แสนมนตรี
Tel. 0951691025
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงขวัญ

นายณัชกฤศ กิติธรภ์กร
รองปลัดเทศบาลตำบลเชียงขวัญ
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 2223
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 22 กันยายน 2566
การให้บริการ
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลเชียงขวัญ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 44.200.117.166
คุณเข้าชมลำดับที่ 467,560

ร้องเรียนการทุจริต
รวมลิงค์ต่างๆ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงขวัญ
อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-509138   Fax : 043-509138
Email : chiangkhwan101t@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.