โครงสร้างส่วนราชการ
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
งานนโยบายและแผน
แผนพัฒนาตำบล
025หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ร้องเรียนทุจริต
ข้อมูล ITA
แบบสอบถาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ


  หน้าแรก     กองการศึกษา 

กองการศึกษา
กองการศึกษา  


นายทองไสย บุญคงที่
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายจิรายุ บุญสอน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางภริตา คำวิไชย
ครู คศ.2 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด)


นางประยงค์ กัญญาวุธ
ครู คศ2 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด)


นางประทุมวรรณ์ ภูสนาม
ครู คศ.2 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยขนวน)


นางสาวบุษกร มุขสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสถาพร บำรุงเอื้อ
ผู้ดูแลเด็กเล็ก


นางสาวณัฐพัทร์ รัตนพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางสาวสงกรานต์ คำตะพันธ์
ผู้ดูแลเด็กพัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์บ้านแมด)


นางมลฤทัย ชรารัตน์
ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดองแดง)


นางสาวปลิกา มะลาไสย์
ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด)


นางชาลิสา แสงสนั่น
จ้างเหมาบริการ


นายประยูร สวัสดี
จ้างเหมาบริการ


นางสาวนาถชนก เทพบาล
จ้างเหมาบริการ
โครงสร้างผู้บริหาร

นายสำราญ แสนมนตรี
Tel. 0951691025
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงขวัญ

นายณัชกฤศ กิติธรภ์กร
รองปลัดเทศบาลตำบลเชียงขวัญ
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 2223
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 22 กันยายน 2566
การให้บริการ
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลเชียงขวัญ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.200.117.166
คุณเข้าชมลำดับที่ 467,518

ร้องเรียนการทุจริต
รวมลิงค์ต่างๆ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงขวัญ
อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-509138   Fax : 043-509138
Email : chiangkhwan101t@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.