โครงสร้างส่วนราชการ
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
งานนโยบายและแผน
แผนพัฒนาตำบล
025หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ร้องเรียนทุจริต
ข้อมูล ITA
แบบสอบถาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ


  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ  

สภาพทางเศรษฐกิจ

เทศบาลตำบลเชียงขวัญ

>>> อาชีพ

ประชากรมีการประกอบอาชีพหลัก คือ การเกษตร โดยเฉพาะทำนาเป็นหลัก นอกจากนั้นยังมีเกษตรกรบางส่วน หลังจากทำนาแล้วจะประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร เช่น ค้าขายถ้วย ชาม มีด กระถางต้นไม้ ครก ลูกเป็ด ลูกไก่ ลูกปลา และมีการปลูกพืชไร่ พืชผักหลังการเก็บเกี่ยวบางส่วน มีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปทำงานต่างจังหวัด เช่น ขับรถรับจ้าง เพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้กับครอบครัว

>>> อุตสาหกรรม

โรงงานทำแป้งมัน เพื่อทำขนมจีน      1  แห่ง

                                - แรงงานและการย้ายแรงงาน

>>> ประชากรในเขตตำบล มีการอพยพแรงงานไปทำงานนอกตำบล จากผลการวิเคราะห์ประชากร ยังมีการว่างงานเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องมีการอพยพแรงงานไปทำงานต่างจังหวัด โดยเฉพาะกรุงเทพ

>>> หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

- ร้านค้า                                  จำนวน      133      ร้าน

- โรงสีข้าว                             จำนวน       6          แห่ง

- ปั้มน้ำมันและก๊าซ              จำนวน       1          แห่ง

- ปั้มหลอด                             จำนวน       1          แห่ง

 

โครงสร้างผู้บริหาร

นายสำราญ แสนมนตรี
Tel. 0951691025
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงขวัญ

นายณัชกฤศ กิติธรภ์กร
รองปลัดเทศบาลตำบลเชียงขวัญ
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 2223
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 22 กันยายน 2566
การให้บริการ
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลเชียงขวัญ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.200.117.166
คุณเข้าชมลำดับที่ 467,663

ร้องเรียนการทุจริต
รวมลิงค์ต่างๆ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงขวัญ
อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-509138   Fax : 043-509138
Email : chiangkhwan101t@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.